27th and 28th June
Mumbai

JURY

Jury Chair


Suresh Narayanan

Chairman and Managing Director

Grand Jury

Annaswamy Vaidheesh

VP, South Asia & Managing Director, India

Ashok Ramachandran

CEO, India & South Asia

Herjit S. Bhalla

Managing Director - India

Rajesh Ramakrishnan

Managing Director