Jury

Samir Kapur
Samir Kapur
Director
Sujit Patil
Sujit Patil
Vice President and Head - Corporate Brand and Communications
Nitin Mantri
Nitin Mantri
Group CEO
Deepshika Dharmraj
Deepshikha Dharmaraj
Chief Executive Officer
Manisha Chaudhary
Manisha Chaudhary
Founder & Director
Udit Pathak
Udit Pathak
Co Founder & Director
Aman Abbas
Aman Abbas
Co-founder & CEO
Amardeep Singh
Amardeep Singh
Chief Operating Officer
Ruby Sinha
Ruby Sinha
Managing Director
Amitabh Saksena
Amitabh Saksena
Founder & Managing Director
Abhilasha Padhy
Abhilasha Padhy
Co Founder and Jt. Managing Director
Dilip Yadav
Dilip Yadav
Founding Partner
C Leekha
C Leekha
Director - Corporate Communications & Brand Reputation
Nikhil Dey
Nikhil Dey
Independent Consultant
Chetan Mahajan
Chetan Mahajan
Founder & CEO
Sunil Nair
Sunil Nair
Executive director
Mukesh Kharbanda
Mukesh Kharbanda
Managing Director
Poojaa Choprah
Poojaa Choprah
Founder
Aman Gupta
Aman Gupta
Managing Partner
Shailesh Goyal
Shailesh Goyal
Director
Niky Gupta
Niky Gupta
Director
partners
>